följ den röda tråden.jpg
inertak.jpg
infallning.jpg
Inneråsar.jpg
takrafter topp.jpg
Överplan.jpg
Tillverkning 1.jpg
Woodstock bak fönster.jpg
Våning 2.jpg
woodstock bak.jpg
grund.jpg
groggen.jpg
Tllverkning vår.jpg
woods. fram.jpg
Knutad 4,5.jpg
I Nusnäs.jpg
Transport.jpg
övergran.jpg
Baksida.jpg
Knutsågning 1.jpg
åstider.jpg
ut innertak.jpg
moterat.jpg
inertak infall.jpg
Woodstock knutrad.jpg
framsidan.jpg
steg1.jpg
tillverkning3.jpg
Innfästning golvås.jpg
Takrafter.jpg
front takstol.jpg
Tllverkningvaren2.jpg
woodstock klar.jpg
Woodstock.jpg
4,5 m väggband.jpg
Inne bar.jpg
Tllv2.jpg
Dymmelman.jpg
Vårskännslor.jpg
Ftont.jpg
överliggare.jpg